Tervetuloa SAK:n Lohjan paikallisjärjestön sivuille

SAK:n Lohjan paikallisjärjestöön kuuluu 24 jäsenosastoa, joissa jäseniä yli 7.000. Paikallisjärjestö toimii paikallisiin asioihin ja ammattiyhdistysasioihin kantaaottavana. Paikallisjärjestö tutustuu alueensa työpaikkojen olosuhteisiin suorittamalla työpaikkavierailuja ja omalta osaltaan vaikuttaa työllisyyden kehitykseen alueella.

Hallitus

SAK:n Lohjan paikallisjärjestön toimintaa johtaa hallitus. Hallitus valitaan joka toinen vuosi paikallisjärjestön syysedustajakokouksessa. Hallituksessa on puheenjohtaja ja 11 jäsentä varajäsenineen. Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuunottamatta. Hallitus kokoontuu varajäsenineen.

Edustajakokous

Osastojen nimeämistä edustajista muodostuva edustajakokous kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Osaston edustajien määrä määräytyy jäsenmäärän mukaan. Kevät edustajakokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa ja syysedustajakokous lokakuussa. Kevät edustajakokouksessa käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös ja syysedustajakokouksessa toimintasuunnitelma ja talousarvio.