Kannanotto kilpailukyvystä, työttömyysturvan heikennyksistä ja työntekijöiden hyvinvoinnista.

22.10.2016

Vastoin kilpailukykysopimusta maan hallitus suunnittelee heikennyksiä työttömyysturvaan. Perusteena he käyttävät muutosten synnyttävän työpaikkoja. Paikallisjärjestön syysedustajisto epäili tästä johtuen maan hallituksen luotettavuutta sopimuskumppanina.

Kokousedustajat myös muistuttivat ettei työttömyysturvan heikennykset ja työttöminten kyykyttäminen luo työpaikkoja, vaan siihen tarvitaan investointeja. Kokousväki muistutti että paras keino lisätä tuottavuutta on pitää huolta työntekijöistä ja heidän jaksamisestaan.

Kokouksessa keskusteltiin myös siitä miten Lohjan kaupunki toteuttaa parhaillaan suurta organisaatiouudistusta. Uudistuksen tarkoituksena on palvella tulevaisuudessa paremmin kuntalaisia.

Suuri haaste on miten viestintä onnistuu palvelun näkökulmasta kuntalaisten suuntaan. Nyt kun tulee kaksi suurta hallintokuntaa niin osaavatko kuntalaiset ottaa yhteyttä oikeaan paikkaan omassa asiassaan. Uuden organisaation toimintaa on syytä seurata, toteutuuko tavoitteet joita on asetettu.

Uudistus teettää valtavasti töitä sitä valmisteleville. Tarkoitus ja tahto on ollut valmistella uudistus mahdollisimman hyvin.

Tästä huolimatta se on luonut myös epävarmuutta työntekijöiden keskuuteen. On jouduttu odottamaan pitkiä aikoja omaa sijoittumista uuteen organisaatioon.

Paljon asioita on vielä kesken ja paljon on vielä tehtävää. Henkilöstöstä on syytä pitää hyvää huolta tässä suuressa muutosvaiheessa.

SAK: Lohjan paikallisjärjestön syysedustaja kokous