Toiminta

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

SAK Lohjan paikallisjärjestön tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja jäsenistön elinolojen kaikinpuolinen parantaminen Lohjan ja Vihdin talousalueella.

Tämän toteuttamiseksi teemme yhteistyötä SAK:n keskustoimiston, SAK:n Uudenmaan toimikuntien ja eri paikallisjärjestöjen kanssa, eri ammattiliittojen ja niiden paikallisten osastojen kanssa, Työvoima- ja elinkeinokeskuksen, eri viranomaisten, puolueiden ja niiden edustajien sekä oppilaitosten kanssa. Lisäksi osallistumme SAK:n järjestämiin tapahtumiin ja kampanjoihin.

TOIMINTA

Paikallisjärjestö toimii paikallisiin asioihin ja ammattiyhdistysasioihin kantaaottavana.

Paikallisjärjestön tavoitteena on ammattiosastojen jäsenten aktivoiminen mukaan järjestettävään toimintaan ja yhteistyön lisääminen eri ammattiosastojen välillä.

Paikallisjärjestön sääntömääräiset edustajiston kokoukset pidetään sääntöjen määräämänä ajankohtana. Edustajiston kokouksiin pyritään saamaan SAK:n edustajia alustamaan ajankohtaisista asioista.

Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana pääsääntöisesti kuukausittain.

Huomioimme toiminnassamme kevään eduskuntavaalit.

Tulemme käyttämään pääasiallisena tiedotuskanavana jäsenosastoihin ja niiden jäsenille paikallisjärjestön kotisivuja, jotka löytyvät osoitteesta lohja.paikallisjärjestö.fi sekä Facebook sivua.

VAPAA-AJAN JAOSTO

Paikallisjärjestön hallituksen valitsema vapaa-ajan jaosto huolehtii oman toimialueensa toiminnan järjestämisestä erilaisilla tapahtumilla pitkin vuotta. Tarkoituksena on saada mahdollisimman monet ammattiosastojen jäsenet aktiivisemmin mukaan järjestettävään toimintaan.

Ensi vuonna toteutetaan ainakin perinteinen Kesätapahtuma leikkimielisine kisoineen. Muut tapahtumat täsmentyvät jaoston esityksestä hallituksen hyväksynnän jälkeen määrärahojen puitteissa.

VAPPUJUHLAT

Työväen yhteiset Vappujuhlat järjestetään perinteisin menoin. Vappukulkue marssii kaupungin keskustassa ja pääjuhla puhein ja ohjelmin järjestetään Lohjan Torilla. Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden haudalla ja Sankarihaudalla käydään jättämässä paikallisjärjestön kukkalaite. Tapahtuman valmistelua varten perustetaan vapputoimikunta johon kutsutaan mukaan paikalliset työväenpuolueet sekä kunnallisjärjestöt ja jaostot. Lisäksi Vihtiläiset jäsenosastot järjestävät oman perinteisen vapputapahtuman.

EDUSTUKSET

Paikallisjärjestö toimii valittujen edustajien kautta vahvasti SAK:n toiminnassa ja paikallisissa yhteisöissä.

KOULUTUS

Järjestökoulutusta järjestetään jäsenammattiosastoille tarpeen mukaan vuoden aikana.