SAK:n Lohjan paikallisjärjestön syysedustajakokouksen 4.11.2017 kannanotto

7.11.2017

Työehtosopimusneuvotteluissa on suuria paineita palkankorotuksiin etenkin julkisella puolla jossa leikattiin lomarahoja. Työntekijöiden ostovoimaa tulisi lisätä.

Kaupan alan aukioloaikojen lisääminen ei ole lisännyt työntekijöiden työtunteja vaikka näin luvattiin. Edelleen joudutaan yleisesti tekemään noin 20 tunnin työviikkoja.

Osa-aikaiset työntekijät kärsivät tästä. Vaikka suostuisi joustoihin ja pidentäisi työpäivää, niin työ on tunti tunnista tehtävää työtä, eikä ylityötä ja näin tulot jäävät todella pieniksi.

Työ tehdään ilta ja viikonloppu painotteisesti, tämä luo haasteita Lohjan varhaiskasvatuksen vuorohoitoon.

Tällä on vaikutuksia myös asiakkaisiin, sillä näin on vähemmän myyjiä palvelemassa asiakkaita.

Työnantajat peräänkuuluttavat suurella äänellä paikallista sopimista Suomen pelastajana.

Tosiasia on että melkein kaikki sopimukset mahdollistavat paikallisen sopimisen hyvinkin laajasti. Sitä on tehty Suomessa jo vuosikymmeniä.

Työnantaja hakee paikallisella sopimisella vain sanelua ja sopimuksista huonommin sopimista. Tarkoituksena heikentää työehtoja.

SAK:n paikallisjärjestö korosti liittojen välistä yhteistyötä tänä vaikeana aikana. Nyt jos koska työntekijäpuolen on pidettävä yhtä.

Toinen toistamme tukien selviämme paremmin yhteisistä haasteista.

SAK:n Lohjan paikallisjärjestön syysedustajakokous