SAK:n Lohjan paikallisjärjestön syysedustajiston julkilausuma 2019

25.11.2019

SAK:n Lohjan paikallisjärjestöön kuuluvat ammattiyhdistykset tukevat vahvasti postilaisia. Postista valtionyhtiönä on erityistä syytä odottaa yhteiskuntavastuuta ja ennen kaikkea työntekijöidensä kunnioittamista. Kiista koskettaa kaikkia työntekijöitä. Kyseessä on laajempi periaatteellinen kysymys työnteon ehtojen merkittävistä heikennyksistä. Nyt pitää keskittyä työllistämistä edistäviin palveluihin ja järjettömille työehtoshoppailuille on saatava loppu.

Työnantajapuoli yrittää rapauttaa sopimustoimintaa ja ay-liikkeen toimintamahdollisuuksia. Jos työnantaja puoli saa tahtonsa läpi niin onko tulevaisuudessa työehtoshoppailua tulossa myös muille aloille? Onko tulevaisuudessa odotettavissa niin sanottuja ”keltaisia” ammattiliittoja, jotka ovat työnantaja puolen perustamia? ”Keltaisia” ammattiliittoja löytyy maista jossa sopimuskulttuuri on rapautunut tai sitä ei ole päässyt edes syntymään. ”Keltaiset” liitot ovat voimakkaasti työnantajan vaikutusvallassa ja ohjattavissa.

Työmarkkinakierroksen levoton ilmapiiri ei ole hyväksi Suomelle, joka on tunnettu sopimusyhteiskuntana.
Suomen alhainen syntyvyys johtunee ainakin osin epävarmasta työelämästä ja näin vaarantuu myös eläkevarojen riittävyys. Työn turvattomuus ja yksintyöskentely ovat lisääntyneet. Vastentahtoinen osa-aikaisuus ja nollatuntisopimukset ovat arkipäivää yhä useammille. Näin on ajauduttu tilanteeseen jossa pitää tehdä useampaa työtä, jotta saa riittävän toimeentulon. Työaika on siirtynyt monilla aloilla alkamaan yhä myöhempään, näin perheille ei jää yhteistä aikaa. Myös näihin ongelmiin työntekijäpuolen vahvempi myötämääräämisoikeus voisi tuoda helpotusta.

Liittoon kuulumiselle on tänä aikana todella tärkeää, viimeisimpänä ”tapaus Rauma” jossa JHL sai estettyä koko ruoka- ja puhtauspalveluiden ulkoistamisen ja säilytettyä ne kaupungin omana työnä. Tilanne vaati sielläkin työtaistelun, jonka JHL voitti.

Oikeudenmukainen työelämä ja työrauha on turvattava yhteisesti sopimalla. Työehtoshoppailun estämiseksi olisi tärkeää uudistaa yhteistoimintalakia, niin että työntekijäpuolelle tulisi vahva myötämääräämisoikeus, Ruotsin ja Saksan mallin mukaisesti.

Nykyisen hallituksen on siis kiireesti käynnistettävä yhteistoimitalain uudistaminen. Lailla tulee vahvistaa työntekijäpuolen neuvotteluasemaa ja lisätä työntekijöiden myötämääräämisoikeutta. Työntekijöiden myötämääräämisoikeus voisi myös lisätä paikallistasopimista, kun osapuolet olisivat tasa-arvoisemmassa asemassa, eikä vain toisella olisi tulkintaoikeutta. Vallitsevassa laissa työnantajapuolella on yksipuolinen tulkintaoikeus. Toisen osapuolen yksipuolinen tulkintaoikeus on iso este yhdessä sopimiselle. Nyt on aika poistaa turhat esteet yhdessä sopimiselle.

SAK:n Lohjan paikallisjärjestön syysedustajiston kokous