SAK:n Lohjan paikallisjärjestön 2020 kevätedustajakokouksen julkilausuma

6.10.2020SAK:n Lohjan paikallisjärjestön kevätkokous kokoontui koronasta johtunen syyskuun viimeisenä päivänä. Kokousväki on huolestuneena seurannut ehdotuksia joissa työttömyysturvaa oltaisiin heikentämässä. Erityisesti eläkeputken poisto huolestuttaa. ikääntyneet työttömät eivät ansaitse enää yhtään lisää epävarmuutta elämäänsä. Eläkeputken poisto ei työllistä ketään. Se lisää vain ikääntyneiden työttömien köyhyyttä ja syrjäytymistä. Jotta ihminen työllistyisi jäätyään työttömäksi työelämäsä viimeisinä vuosina hän tarvitsee tukea ja palveluita, ei keppiä. Myös suomalaisten työnantajien olisi tehtävä iso muutos asenteisiin jotta vanhemmat työntekijät pysyvät työelämässä ja heitä palkattaisiin.

Hyvä että tämä hallitus on panostamassa palveluihin ja työttömien tukemiseen. Työttömien palveluihin satsaaminen ja kouluttaminen on parasta työllisyyspolitiikkaa jota voi tehdä.

Tämä vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen, monellakin tapaa. Erittäin kova vuosi on ollut julkisella puolella, kuntataloudessa, yrityselämässä. Monet kunnat ovat valitettavasti lähteneet ulkoistamisen tielle koronan vedoten. Irtisanomiisikin on väläytelty. Toivottavasti näin ei tapahdu Lohjalla. Parasta kunnille kuin muillekin työnantajille on motivoitunut ja ennen kaikkea osaava henkilöstö, organisaation voimavara, joka voi hyvin. Tämän kuluneen vuoden aikana kaupungin työntekijät, ovat venyneet ja joustaneet ja silti monessa kunnassa juuri ne pienipalkkaisimmat lomautettiin.

Muistutuksena todettakoon, että Suomen hallitus on tehty isoja julkisia panostuksia yritysten ja yrittäjien toimintaedellytysten sekä ihmisten ostovoiman ylläpitämiseen korona-aikana. Ilman näitä panostuksia Suomen taloudella ja yhteiskunnalla menisi paljon huonommin.

Vientiteollisuutemme on tärkeä rahantuoja Suomen kansantalouteen. Jos  kuitakin päätetään lopettaa kannattava paperitehdas, niin päätös pitää kyseenalaistaa. Olemme samaa mieltä niiden kanssa jotka miettivät, että eikö mikään enää riitä. Verovaroin tuotetuilta yrityksiltä on voitava vaatia parempaa yhteiskuntavastuuta.

Verovarojen vuoto pois Suomesta on saatava loppumaan, jotta hyvinvointipalvelujen rahoitus voidaan turvata. Yksityisten palveluntuottajien rooli on rajattava täydentämään julkisen sektorin itsensä tuottamia palveluita. Tämän rajan asettaminen on päättäjien tehtävä.

SAK:n  paikallisjärjestön kevätedustajakokous toivottaa kaikille turvallista syksyä.

SAK:n Lohjan paikallisjärjestön kevätedustajakokous