Syysedustajiston kokous 10.12.2020

23.11.2020

Sääntömääräinen Syysedustajakokous 

TORSTAINA 10.12.2020 klo 19.00 Teams kokouksella

Välitäthän kutsun ja linkin ammattiosastosi kokousedustajille tai varaedustajalle varsinaisen ollessa estynyt.

Toivomme, että osastot mahdollistivat edustajiensa osallistumisen kokoukseen jos heillä ole Teams kokoukseen tarvittavia välineitä.

Lisätietoja linkistä paikallisjärjestön puheenjohtajalta Jouni Lindeniltä tekstiviestillä 050 3404233 tai sähköpostilla jounilinden@hotmail.com, nimi, syntymäaika, ammattiosasto.

ESITYSLISTA        

 1  Kokouksen avaus ja läsnäolijat

 2   Kokouksen päätösvaltaisuus ja kokousedustajat

 3  Esityslistan hyväksyminen

 4  Kokouksen järjestäytyminen

 4.1  Kokouksen puheenjohtajan valinta

 4.2  Kokouksen sihteerin valinta

 4.3  Pöytäkirjan tarkastajien valinta (2 kpl)

 4.4  Ääntenlaskijoiden valinta (2 kpl)

 4.5  Vaalivaliokunta (tarvittaessa)

 4.6  Julkilausumavaliokunta (tarvittaessa)

 5      Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle vuodelle

 6      Päätetään jäsenmaksun peruste, suuruus ja maksuajankohta paikallisjärjestöjen sääntöjen 4 §:n määräämällä tavalla

7      Valitaan parillisena vuotena paikallisjärjestön hallituksen puheenjohtaja

8      Valitaan parillisena vuotena paikallisjärjestön hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä tai valitaan eronneeksi katsottujen tilalle uudet jäsenet toimikauden loppuun saakka

9     Valitaan parillisena vuotena yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja, joiden toimintakausi on kaksi (2) vuotta

10     Päätetään seuraavan edustajiston osallistumisperusteista

11   Käsitellään hallituksen ja jäsenyhdistysten esittämät muut asiat

12    Kokouksen päätös