Kuntavaalit 2021

2.3.2021Korona-pandemian aiheuttamia erityisoloja on eletty kohta vuosi. Järjestö- ja yhdistystoiminta jouduttiin kokoontumisrajoitusten vuoksi siirtämään lähes täysin verkkoympäristöön, eikä perinteisiä laskiaisriehoja, joulumyyjäisiä tai muita kokoontumisia ole pystytty järjestämään. 

Kuntavaalit siintävät vajaan 100 päivän päässä ja myös vaalien aikataulun mukaisen järjestämisen/vaalien siirtämisen ympärillä on käyty polveilevaa keskustelua, mikä ymmärrettävästi on aiheuttanut hämmennystä ja epätietoisuutta.

Oikeusministeriö julkaisi helmikuun alussa tiedotteen, minkä mukaan kuntavaaleihin valmistaudutaan alkuperäisen suunnitelman mukaan. Näin ollen varsinainen vaalipäivä on 18.4. ja ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään 7. - 13.4. Ennakkoäänestyspaikkoja koko maassa on yhteensä 932 (vuonna 2017 niitä oli 893). Ministeriö valmistelee vaaleja yhteistyössä THL:n kanssa niin, että äänestäjät voivat olla varmoja terveysturvallisuuden toteutumisesta ja käydä luottavaisin mielin vaaliuurnilla. 

Pandemia ja edelleen jatkuvat kokoontumisrajoitukset vaikuttavat luonnollisesti myös vaalikampanjoiden toteuttamiseen ja äänestäjien kontaktointiin. Toritapahtumat ja suuret vaalipaneelit live-yleisön edessä joudutaan mitä todennäköisemmin unohtamaan ja tilalle on löydettävä uudenlaisia vaalikampanjoinnin muotoja. Myös SAK kantaa vastuunsa terveysturvallisuudesta ja tästä syystä rakennamme kampanjaelementtejä, jotka voidaan poikkeusoloissa toteuttaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei keskusjärjestöltä ole esimerkiksi tulossa jakomateriaaliksi tarkoitettuja esitteitä, rintamerkkejä tai muutakaan perinteistä kampanjamateriaalia. 

Kuntavaaleissa ehdokasasettelulla on poikkeuksellisen suuri vaikutus vaalien lopputulokseen. Siksi myös liitot ja SAK ovat syksystä lähtien tehneet potentiaalisten ehdokkaiden kartoitusta, kontaktointia ja ehdokasrekrytointia. Mitä enemmän listoilla on ay-taustaisia henkilöitä, sitä varmempia voidaan olla siitä, että tavallisen duunarin arki ja ääni näkyy ja kuuluu myös kuntien päätöksenteossa. Ehdokaslistat on jätettävä 9.3., joten vielä on muutama viikko aikaa tehdä työtä ay-taustaisten ehdokkaiden löytämiseksi. Tähän työhön haastamme kaikki paikallisjärjestöt ja aktiivit. 

SAK:n nettisivuilta löytyy tiivis taustamuistio SAK:n kuntavaalitavoitteista. Vaikka kuntavaaleissa pääteemat ovat hyvin paikallisia ja kumpuavat ihmisten arjesta, on kuitenkin muutamia isoja teemoja, jotka puhuttavat kaikkialla. SAK:n hallitus linjasi neljä keskeistä teemaa: kuntien palvelut, henkilöstön asema, elinkeinopolitiikka sekä kuntien työllisyyspalvelut. Kuntavaaliohjelma löytyy täältä

Ehdokkaaksi asettuville SAK:laisten liittojen jäsenille SAK tarjoaa mahdollisuuden maksuttomaan näkyvyyteen maaliskuun puolessa välin avautuvalla kampanjasivulla. Ehdokastietojen kerääminen käynnistyy maaliskuun alussa ja numeroiden vahvistamisen jälkeen avautuu sivusto, missä SAK:n arvoihin sitoutuneet liittotaustaisetehdokkaat saavat ehdokaskorttinsa julki.

Avaamme myös aktiivien yhteiseen käyttöön tarkoitetun alustan, minne tullaan kokoamaan SAK:n kampanjamateriaalin lisäksi hyviä kampanjakäytäntöjä ja työkaluja käytettäväksi,ajatuksia ja ideoita virikkeeksi sekä kokemuksia hyödynnettäväksi. Kuntavaalien paikallisuuden ja vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi tulemme toivottavasti näkemään hyvin erilaisia jainnovatiivisia tempauksia ja tapoja toteuttaa vaalityötä. Hyvät ideat ja käytännöt onkinehdottoman tärkeää laittaa myös laajemmin jakoon muiden hyödynnettäväksi ja sovellettavaksi. 
Alusta toimii myös yhteisenä kysy-keskustele-kommentoi-vertaistukipaikkana, missä voidaan jakaa fiiliksiä ja terveisiä kampanjakevään tiimellyksessä. 

Ehdokastietojen keräämisestä, yhteisestä ”työkalupakista”, kampanjaviestinnästä sekä muista äänestysaktiivisuuden nostoon tähtäävistä toimenpiteistä informoimme paikallisjärjestöjä mahdollisimman ajantasaisesti.