SAK:n Lohjan paikallisjärjestön edustajiston kevätkokous 25.4.2021

15.3.2021

KUTSU

 

Ammattiosastoille ja niiden ilmoittamille edustajille SAK Lohjan Paikallisjärjestön edustajiston kevätkokoukseen sunnuntaina 25.4.2021 klo 19:00

 

Liity tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella
(Linkki lähetetään ammattiostojen puheenjohtajille, jotka lähettävät sen kokousedustajille)
 

Välitä kutsu ja linkki ammattiosastosi kokousedustajille tai varaedustajalle varsinaisen ollessa estynyt.

Toivomme, että osastot mahdollistivat edustajiensa osallistumisen kokoukseen jos heillä ole Teams kokoukseen tarvittavia välineitä.

 

Lisätietoja linkistä paikallisjärjestön puheenjohtajalta Jouni Lindeniltä tekstiviestillä 050 3404233 tai sähköpostilla jounilinden@hotmail.com, nimi, syntymäaika, ammattiosasto.

SAK Lohjan Paikallisjärjestön edustajiston kevätkokouskutsu esityslistoineen.

” Edustajiston kokouksille tarkoitetut jäsenyhdistysten esitykset on toimitettava kirjallisina paikallisjärjestön hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.”

 

SAK LOHJAN PAIKALLISJÄRJESTÖN EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS

1 Kokouksen avaus

2 Kokouksen päätösvaltaisuus ja kokousedustajat

3 Esityslistan hyväksyminen

4 Kokouksen järjestäytyminen

4.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta

4.2 Kokouksen sihteerin valinta

4.3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta ( 2 kpl )

4.4 Ääntenlaskijoiden valinta ( 2 kpl )

4.5 Vaalivaliokunnan valinta ( tarvittaessa )

4.6 Julkilausumavaliokunnan valinta ( tarvittaessa)

5 Ajankohtaista

6 Hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta

7 Esitetään hallituksen laatima tilikertomus edelliseltä toimintavuodelta sekä toiminnantarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös

8 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

9 Toimintavuoden aikana liittyneet jäsenosastot

10 Hallituksen ja jäsenyhdistysten esittämät muut asiat

11 Kokouksen päättäminen

 

Terveisin

Jouni Linden

puheenjohtaja

SAK:n Lohjan paikallisjärjestö