SAK:n Lohjan paikallisjärjestön vuoden 2021 kevätedustajiston julkilausuma

28.4.2021


Kuntavaalit 2021
Kuntavaalit 2021

Onko sopimisen kulttuuri katoamassa Suomesta?

SAK:n Lohjan paikallisjärjestön kevätedustajisto esittää huolensa työantajapuolen halusta irtaantua valtakunnallisista työehtosopimuksista liitto kerrallaan. Suomessa on ollut pitkää yhdessä sopimisen kulttuuri, jolla on vaikeisiinkin asioihin löydetty yhdessä ratkaisu. 

Nyt työnantaja puoli on murtamassa tätä sopimisen kulttuuria. On hyvä muistaa, että sopimalla valtakunnallisesti on saavutettu ennustettavuutta ja vakautta. Yleissitovat sopimukset ovat tuoneet työrauhaa ja vähentäneet työtaisteluita. Jos valtakunnalliset työehtosopimukset jäävät tekemättä ja jokaisella työpaikalla sopivaan työehdoista, niin myös työrauhaa ei saavuteta valtakunnallisesti, vaan työpaikka kerrallaan. Paikallisjärjestön kokousedustajat ovat huolissaan, siitä miten tämä työelämään vaikuttaa.

Miksi kuntavaalit ovat sinulle tärkeät?

Kunnissa päätetään monista tavallisille ihmisille tärkeistä asioista. SAK korostaa kuntavaalitavoitteissaan palvelujen toimivuutta, henkilöstön aseman turvaamista ja kunnan elinvoimaisuudesta huolehtimista. 

Kuntien palvelut oltava kaikkien ulottuvilla ja helposti saatavilla. Kuntien tärkein tehtävä on järjestää palveluja kuntalaisille. Palveluiden laatu on oltava hyvä ja hinta kohtuullinen sekä asiakkaalle että kunnalle. Palvelut tuotetaan pääosin kunnan omana työnä joita yksityiset ja kolmas sektori täydentävät.

Henkilöstön asema on huomioitava kilpailutuksissa ja hankinnoissa. Pelkkä hinta ei saa olla määräävä tekijä, vaan sosiaaliset, työoikeudelliset ja ympäristölliset tekijät on otettava huomioon. Palvelusopimusten sisältö on oltava kuntapäättäjien tiedossa.

Maankäyttö, asuminen, liikenne ja elinkeinopolitiikka vaikuttaa arkeen ja elinvoimaan. Aktiivisella elinkeinopolitiikalla luodaan elinvoimaa, joka antaa potkua työllisyyteen ja talouteen. Kohtuuhintainen asumien ja julkinen liikenne tukevat työllisyyden kehittymistä.

Demokratia toteutuu parhaiten, mitä korkeammaksi äänestysprosentti nousee. Monien vaalien selvitys on osoittanut, että SAK:laisten äänestysaktiivisuus on jopa 10 prosenttiyksikköä pienempi kuin suomalaisten keskimäärin. Mitä aktiivisemmin työntekijät äänestävät, sen paremmin heidän tavoitteensa ja palvelutarpeensa eri kunnissa toteutuvat.

SAK: Lohjan paikallisjärjestön kevätedustajiston kokous kehottaakin kaikkia äänestämään tulevissa kuntavaaleissa. Se on tärkeää, koska niissä ratkaistaan, minkälaisia kuntapalveluja itse kullekin on tarjolla – niin määrän, laadun kuin hinnan suhteen.

SAK:n Lohjan paikallisjärjestön kevätedustajiston kokous