Kuntavaalit 2021

26.5.2021

Kuntavaalit 2021
Kuntavaalit 2021
Kuntavaalit 2021
Kuntavaalit 2021

SAK korostaa kuntavaalitavoitteissaan palvelujen toimivuutta, henkilöstön aseman turvaamista ja kunnan elinvoimaisuudesta huolehtimista. Suomen suurin palkansaajajärjestö haluaa myös nostaa kuntavaalien äänestysaktiivisuutta.

SAK korostaa kuntavaalitavoitteissaan kunnallisten palvelujen toimivuutta, henkilöstön aseman turvaamista, työllisyyttä sekä äänestämisen tärkeyttä.

SAK on linjannut kuntavaalien pääteemoiksi neljä kokonaisuutta:

palvelut
henkilöstön asema
maankäyttö, liikenne, asuminen ja elinkeinopolitiikka
kuntien työllisyyspalvelut.

Sinun äänelläsi on vaikutusta

Kuntapäättäjät ratkaisevat, millaisia kuntapalveluja meille kullekin on tarjolla – niin määrän, laadun kuin hinnan suhteen. Kuntavaaleissa valituksi tulleet muodostavat kunnanvaltuuston ja sen myötä päätösten arvopohjan.

Kuntavaaleissa Suomen noin 300 kuntaan valitaan yhteensä lähes 9000 kunnanvaltuutettua. Heidän päätöksensä vaikuttavat muun muassa näihin arjen asioihin:

Pääsetkö lääkäriin?
Pääseekö lapsesi päiväkotiin?
Toimiiko julkinen liikenne?

Kunnissa ratkaistaan, miten koulutusta ja päivähoitoa, nuorisotoimintaa, katujen kunnossapitoa, liikunta- ja kulttuuripalveluja, ympäristönsuojelua ja rakentamista kehitetään. Lisäksi kuntien vastuulla on sote-uudistuksen toteutumiseen saakka sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastustoimi.

Kuntien palveluja käyttävät etenkin palkansaajat – mutta silti juuri duunari jättää muita useammin äänestämättä. Pian on aika valita uudet kuntapäättäjät seuraavaksi 4 vuodeksi: käytäthän ääntäsi! Ennakkoäänestysaika on 26.5.–9.6. ja vaalipäivä 13.6.2021.

? https://kuntavaalikone.fi