SAK:n Lohja paikallisjärjestön syysedustajiston 2021 julkilausuma: Kuulukaa liittoon ja äänestäkää

3.12.2021


SAK:n Lohjan paikallisjärjestön syysedustajiston kokous järjestettiin tänä vuonna Lohja SPA:ssa. Kokouksen alussa SAK:n aluetoiminnan kehittämispäällikkö Hannele Ugur alusti ajankohtaisista aiheista.

Liittojen neuvottelutilanteesta käytiin antoisa keskustelu. Työnantajan aloitteesta on alkaneet TES neuvottelut poikkeuksellisen hajautetut. Liittokohtaisesta sopimisesta halutaan siirtyä monilla aloilla kohti työpaikkatason neuvotteluja. Saman aikaisi neuvotteluja käytäisiin monissa eri pöydässä. Sopimuksen syntyminen ja työrauhan tavoittaminen on saavutettava jokaisessa paikassa erikseen, jos tavoitteellaan työpaikka tason tuloksia.

On syytä muistaa, että ammattiliitot ovat työehtosopimuksilla saaneet neuvoteltua lakia paremmat työehdot. Arkipyhäkorvaukset, vuorolisät, lomarahat, palkalliset sairaslomat sekä vanhempainvapaat ja monet muut edut, joita monet pitävät itsestään selvinä. Kuka saisi neuvoteltua nämä kaikki, jos työehdoista neuvoteltaisiin ilman liittoja?

Jotta me työntekijät voimme turvata nykyiset työehdot tulee meidän kuulua liittoon, joka neuvottelee meidän työehtomme. Vain yhdessä voimme säilyttää nykyisen työehtotason ja tavoitella parannuksia. Netistä löytyvästä www.liitot.fisivulta voit katsoa mikä liitto sinulle olisi sopivin.

Vuoden 2022 tammikuussa pidettävistä aluevaaleista käytiin myös runsaasti keskustelua. Sosiaalipalveluiden siirtyessä kunnilta aluevaltuustojen päätettäväksi. Sinä äänestät aluevaaleissa, kuka päättää terveydenhoidostasi. Missä lääkäri päivystää? Miten tavoitan sosiaaliohjaajan? Missä on neuvola? Aluevaaleissa 23.1.2022 valittavat päättävät miten, missä ja milloin sinun arkeesi vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi järjestetään kotiseudullasi.

SAK:n Lohjan paikallisjärjestön syyskokous