Aluevaalit 2022 - Äänestä!

10.1.2022

Aluevaalit 2022
Aluevaalit 2022
Aluevaalit 2022
Aluevaalit 2022
Aluevaalit 2022
Aluevaalit 2022
Aluevaalit 2022
Aluevaalit 2022

Aluevaaligallerian ehdokkaat ovat SAK:laisten liittojen jäseniä tai töissä ay-liikkeessä. Nämä ehdokkaat tekevät arvojensa mukaisia päätöksiä.

Jokainen ehdokas on sitoutunut kolmeen perusarvoon:

Ihmisarvo työssä – inhimillisyys
Yhdenvertaisuus – syrjimättömyys
Heikomman puolella – osallisuus

Löydä oma ehdokkaasi ja äänestä aluevaaleissa ennakkoon 12.–18.1. tai vaalipäivänä 23.1.2022.

SAK:n aluevaalitavoitteet

Kun sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen siirtäminen kunnilta hyvinvointialueille toteutetaan hyvin, parantaa uudistus alueiden elinvoimaa ja työllisyyttä sekä demokratiaa ja kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus on Suomen historian suurin liikkeenluovutus, kun lähes 200 000 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ammattilaista saa uuden työnantajan. Samalla kun sote-palvelut ja pelastustoimi siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille, siirtyy työntekijöiden ohella myös paljon rahaa. Vuonna 2020 sote-palveluiden ja pelastustoimen budjetti oli noin 20 miljardia euroa eli noin 3 600 euroa jokaista suomalaista kohti.

Henkilöstön siirtymävaiheessa on tärkeää luoda vakaa ja turvallinen ilmapiiri. Työntekijöiden pitää päästä mukaan miettimään uuden hyvinvointialueen palveluiden toteuttamista. Hyvinvointialueista on luotava vastuullisia ja kiinnostavia työnantajia, jotka pitävät huolta henkilöstönsä työsuhteen ehdoista ja työhyvinvoinnista.

SAK toivoo, että sote-uudistusta alueilla tehtäessä pohditaan myös uudenlaisia työn tekemisen ja palveluiden toteuttamisen tapoja. Esimerkiksi palveluiden liikkuvuutta ja etäyhteyksien käyttöä voidaan lisätä.

SAK:n tavoitteita hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymiseen

  • Laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut turvattava väestön tarpeiden mukaisesti.
  • Palvelujen organisointia uudistettava kehittämällä uusia palvelumalleja, muun muassa digitaalisia ja liikkuvia palveluja.
  • Painopistettä kohdennettava vahvemmin ennaltaehkäisyyn ja perustason palveluihin.
  • Palvelujen rakenteiden ja sisältöjen uudistamisessa varmistettava tiivis yhteistoiminta kaikkien henkilöstönryhmien edustajien kanssa, mukaan lukien tukipalvelut.
  • Hyvinvointialueista luotava hyviä työnantajia, jotka tarjoavat koko henkilöstölle kunnon työehdot sekä terveelliset ja turvalliset työolosuhteet.
  • Hyvinvointialueille rakennettava toimivat yhteistyöverkostot alueen kuntien ja järjestöjen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
  • Työkykypalvelujen ja työterveyshuollon osaamista hankittava hyvinvointialueille.
  • Kustannuskehitys pidettävä maltillisena ja veroeuroille saatava vaikuttavuutta hyödyntämällä eri ammattilaisryhmien, myös tukipalveluissa työskentelevien, koko osaaminen.