Äänestämällä aluevaaleissa voit turvaat palvelut ja työntekijöiden aseman

17.1.2022Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus on Suomen historian suurin liikkeenluovutus, kun lähes 200 000 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ammattilaista saa uuden työnantajan. Henkilöstön siirtymävaiheessa on tärkeää luoda vakaa ja turvallinen ilmapiiri. Työntekijöiden pitää päästä mukaan miettimään uuden hyvinvointialueen palveluiden toteuttamista. Hyvinvointialueista on luotava vastuullisia ja kiinnostavia työnantajia, jotka pitävät huolta henkilöstönsä työsuhteen ehdoista ja työhyvinvoinnista.

 

SAK:n tavoitteita hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymiseen: Laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut turvattava väestön tarpeiden mukaisesti: Palvelujen organisointia uudistettava kehittämällä uusia palvelumalleja, muun muassa digitaalisia ja liikkuvia palveluja. Painopistettä kohdennettava vahvemmin ennaltaehkäisyyn ja perustason palveluihin. Palvelujen rakenteiden ja sisältöjen uudistamisessa varmistettava tiivis yhteistoiminta kaikkien henkilöstönryhmien edustajien kanssa, mukaan lukien tukipalvelut. Hyvinvointialueista luotava hyviä työnantajia, jotka tarjoavat koko henkilöstölle kunnon työehdot sekä terveelliset ja turvalliset työolosuhteet. Hyvinvointialueille rakennettava toimivat yhteistyöverkostot alueen kuntien ja järjestöjen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Työkykypalvelujen ja työterveyshuollon osaamista hankittava hyvinvointialueille. Kustannuskehitys pidettävä maltillisena ja veroeuroille saatava vaikuttavuutta hyödyntämällä eri ammattilaisryhmien, myös tukipalveluissa työskentelevien, koko osaaminen.

 

Aluevaaligallerian ehdokkaat ovat SAK:laisten liittojen jäseniä tai töissä ay-liikkeessä. Nämä ehdokkaat tekevät arvojensa mukaisia päätöksiä.

Löydä oma ehdokkaasi ja äänestä aluevaaleissa ennakkoon 12.–18.1. tai vaalipäivänä 23.1.2022. Ehdokkaat löydät osoitteesta: www.aluevaaligalleria.fi

 

SAK:n Lohjan paikallisjärjestön hallitus