Edustajiston kevätkokous 16.5.2022

20.4.2022

KUTSU Ammattiosastoille ja niiden ilmoittamille edustajille SAK Lohjan Paikallisjärjestön edustajiston kevätkokoukseen maantaina 16.5.2022 klo 18:00 Lohjan pääkirjaston Järnfelt-salissa, Karstuntie 3, 08100 Lohja.

SAK Lohjan Paikallisjärjestön edustajiston kevätkokouskutsu esityslistoineen.

” Edustajiston kokouksille tarkoitetut jäsenyhdistysten esitykset on toimitettava kirjallisina paikallisjärjestön hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.”

 

SAK LOHJAN PAIKALLISJÄRJESTÖN EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS

1 Kokouksen avaus

2 Kokouksen päätösvaltaisuus ja kokousedustajat

3 Esityslistan hyväksyminen

4 Kokouksen järjestäytyminen

4.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta

4.2 Kokouksen sihteerin valinta

4.3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta ( 2 kpl )

4.4 Ääntenlaskijoiden valinta ( 2 kpl )

4.5 Vaalivaliokunnan valinta ( tarvittaessa )

4.6 Julkilausumavaliokunnan valinta ( tarvittaessa)

5 Ajankohtaista

6 Hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta

7 Esitetään hallituksen laatima tilikertomus edelliseltä toimintavuodelta sekä toiminnantarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös

8 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

9 Toimintavuoden aikana liittyneet jäsenosastot

10 Hallituksen ja jäsenyhdistysten esittämät muut asiat

11 Kokouksen päättäminen