Syyskokouksen 2022 julkilausuma: Pallo hallussa

25.11.2022

Pallo hallussa
Pallo hallussa

Järjestäytyminen on tärkeää ja merkityksellistä yhteiskunnissa. Yhteiskuntamme olisi hyvin erinäköinen ilman sopimuskulttuuria. Työnantajaliitot neuvottelevat työntekijäpuolen liittojen kanssa työehtojen vähimmäismääräyksistä. Ilman liittoja meillä ei olisi oikeuksia. Ay-liike luo turvaa ja puolustaa ihmisoikeuksia. Jokaisella työntekijällä on oikeus ihmisarvoiseen sekä turvalliseen työhön ja elämiseen riittävään palkkaan. Meillä Suomessa on kaikilla oikeus järjestäytyä. Näin ei valitettavasti ole kaikkialla. Joissakin maissa ihmiset tekevät työtä henkensä kaupalla.

Jalkapallon MM-kisat Qatarissa ovat tuoneet esiin työntekijöiden riiston ja piittaamattomuuden heidän työturvallisuudestaan. Tällainen ei saa toistua. Ammattiliittojen tekemä työ jäsenten hyväksi on myös ihmisoikeustyötä.

Kaupan liiton ja Palvelualojen ammattiliiton piti sopia kaupan alan palkoista 15.12.2022 mennessä. Kaupan liitto ilmoitti ettei pysy tekemässään sopimuksessa ja kieltäytyi neuvottelemasta kokonaan. PAMin näkemyksen mukaan kyseessä on työehtosopimuksen tieten rikkomisesta.

Tilanne on varsin erikoinen. Tällä menettelytavalla Kaupan liitto näyttää huonoa neuvottelumallia kieltäytymällä perustehtävästään. Perusteena neuvottelu haluttomuudelle he ilmoittavat haluavansa katsoa minkälaiseen sopimukseen Teollisuusliitto pääsee palkankorotuksista. He vetoavat vientiteollisuuden kilpailukykyyn. Sopii vain ihmetellä, miten kaupan työntekijöiden toimeentulon turvaaminen on kiinni vientiteollisuuden kilpailukyvystä.

Tässä tapauksessa ei voi nyt syyttää ay-liikettä. Kaupan liiton toimet ovat suututtaneet kaupan työntekijät. Kaupan liiton toimenpiteistä johtuen PAM joutuu irtisanomaan kaupan työehtosopimuksen 15.12.2022. Kaupan työehtosopimuksen voimassaoloaika päättyy tammikuun loppuun. Sen jälkeen ollaan sopimuksettomassa tilassa.

Toivomme kaikille aloille asianmukaisia neuvotteluja hyvässä hengessä.

Mitä meistä jokainen voisi tehdä. Käytä järjestäytymisoikeuttasi paremman tulevaisuuden vuoksi sekä äänestysoikeuttasi kevään eduskuntavaaleissa.

SAK:n Lohjan paikallisjärjestön puolesta

Jouni Linden pj

Ilkka Liettilä vpj

Tiina Liimatainen kokousedustaja

Nina Paloranta kokousedustaja